...

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op juli 12, 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://inotechmachining.com/nl over u verkrijgbaar. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking voldoen we aan de vereisten van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inspectie te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen van het verzamelen van mogelijke persoonsgegevens voor een aantal doelstellingen verband die houden met onze bedrijven, waaronder de volgende: (klik om uit te uitgebreid)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

3. Koekjes

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies specifiek wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een probleem in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site van organisatie wordt voornamelijk, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan onze adviseurs en potentiële kopers en worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te onduidelijk. Zo zorgen wij dat alleen de gevestigde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezenlijkt via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we hebben, neem dan contact op met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te verwijderen wanneer u maar wilt.
 • Als u onze toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en dit in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we zeker kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht te behandelen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Inotech Machining SRL
B-Dul Corneliu Coposu, Nr.4
Roemenië
Website: https://inotechmachining.com/nl
E-mail: office@inotechmachining.com

11. Gegevens kosten

Voor de meest intensieve tijd bieden wij u ook de mogelijkheid gebruik te maken van ons gegevensaanvraagformulier

×

Bijlage

Complianz | De privacysuite voor WordPress

Deze website maakt gebruik van de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om toestemmingsregistraties te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie Complianz Privacyverklaring.

Slider-revolutie

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plug-in, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hierbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van functies van het Vimeo-videoportaal. Deze dienst wordt aangeboden door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt met een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de Vimeo-server medegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo wanneer u onze plug-in bezoekt of geen Vimeo-account heeft. De informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, kunt u met Vimeo uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Voor meer informatie over hoe u met gebruikersgegevens omgaat, verwijzen wij u naar het Vimeo-privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

Google-weblettertypen

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Google wordt zich er daardoor van bewust dat onze webpagina via uw IP-adres werd geopend. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plug-in. Er is sprake van een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.