...

Inotech Machining SRL spant zich op deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat verouderd of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef gerust aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: office@inotechmachining.com.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ontbrekendeheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of handelingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ertoe het aantal velden in te vullen dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te verschillend. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, besloten of ideeën verstrekt door of namen Inotech Machining SRL via deze site, acht Inotech Machining SRL zich niet aansprakelijk.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complex duur, zullen we binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in de richtlijnen met onze privacyverklaring.

Inotech Machining SRL stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Inotech Machining SRL zal daarom passende technische en belangrijke maatregelen nemen, rekening gehouden met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

Inotech Machining SRL heeft geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, worden aangeboden aan de centrale algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud op deze site berusten bij Inotech Machining SRL of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Inotech Machining SRL een gebruikerslicentie heeft overschreden.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de toegestane toestemming van Inotech Machining SRL, tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, daarom dan niet om contact met ons op te nemen.