...

Inotech Machining SRL har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Skicka ditt svar via e-post till: office@inotechmachining.com.

Vi ansvarar inte för förlust till följd av felaktigheter eller ofullständighet, och inte heller för förlust till följd av problem orsakade av eller inneboende i spridning av information via internet, såsom störningar eller avbrott. När vi använder webbformulär strävar vi efter att begränsa antalet obligatoriska fält till ett minimum. För eventuella förluster som uppstår till följd av användningen av data, råd eller idéer tillhandahållna av eller på uppdrag av Inotech Machining SRL via denna webbplats, tar Inotech Machining SRL inget ansvar.

Svar och förfrågningar om integritet som skickas via e-post eller via ett webbformulär behandlas på samma sätt som brev. Detta innebär att du kan förvänta dig ett svar från oss senast inom en månad. Vid komplicerade förfrågningar meddelar vi dig inom en månad om vi behöver högst tre månader.

Alla personuppgifter som du ger oss i samband med ditt svar eller din begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

Inotech Machining SRL ska göra alla rimliga ansträngningar för att skydda sina system mot alla tidigare av olaglig användning. Inotech Machining SRL ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål, med hänsyn till bland annat den senaste tekniken. Företaget ska dock inte vara ansvarig för någon som helst förlust, direkt och/eller indirekt, som användare av webbplatsen lider till följd av att en tredje del använder sitt system på ett olagligt sätt.

Inotech Machining SRL tar inget ansvar för innehållet på webbplatsen som det finns en hyperlänk eller annan hänvisning till eller från. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part ska omfattas av tredje parters tillämpliga villkor.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör Inotech Machining SRL eller tredje part som har placerat innehållet eller från vilka Inotech Machining SRL har erhållit en användarlicens.

Kopiering, spridning och all annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Inotech Machining SRL, utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat följer av det specifika innehållet.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.