...
BEARBETNINGSPROJEKT FÖR MEDICINSKA INDUSTRIN

Vi tillverkar högprecisions CNC-delar för medicinindustrin.

Vi har lång erfarenhet av tillverkning av CNC-delar till medicinindustrin. Vi förser den medicinska och farmaceutiska tillverkningsindustrin med högkvalitativa CNC-metalldelar för alla steg i produktionsprocessen.