...
Vi svetsar alla storlekar av svetsade komponenter för våra kunder.

Vårt erbjudande som leverantör av svetsade komponenter inkluderar svetsning av stora aggregat upp till exakt svetsning av mycket komplexa smådelar.

Den svetsade metallverkstaden bedriver sin verksamhet i en hall på 6 000 kvm med traverskranar upp till 50 ton.

Vi erbjuder dig högsta precision – från enkla svetsade delar till mycket utmanande svetskonstruktioner.
Svetsprocesser: MIG-MAG och WIG (TIG).
Svetsning i stål, rostfritt stål och aluminium.
Auktoriserade svetsare för alla svetsprocesser som utförs i företaget.
Stressavlastande behandling - termisk eller vibration.
Kvalitetskontroll av svetsarna: penetrerande vätskor, magnetiska pulver eller ultraljudstester, vid behov.
Geometrisk kontroll på plats med laserspårning.
bg2 image Svetsdelarspecialist för metallbearbetning svetsning av svetsade komponenter och svetsade sammansättningar är vår kärnkompetens
svetstjänster

Sandblästring utförs i en kapsling på 4 000 x 6 000 x 12 000 mm.

Processen för svetsning

Inom svetsprocess, vi använder båda Synergic Pulse-teknologi (arbetsparametrar ställs in automatiskt baserat på materialtjocklek och trådtyp) och Dubbel pulskod (den bästa metoden för svetsning av aluminium och galvaniserad plåt).

Vår utrustning och expertis hos våra specialister säkerställer en optimal svetsprocess, garanterar kvaliteten på de resulterande produkterna. För ytterligare information, inbjuder vi dig att kontakta oss.