...

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den juli 12, 2024 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med uppgifterna som vi får om dig via https://inotechmachining.com/sv. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för syftet med vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Delning med andra parter

Vi delar eller avslöjar endast dessa uppgifter till bearbetningsföretag i följande syfte:

3. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

4. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den. allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

5. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddade och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

6. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje del som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

7. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att informera dig när det är möjligt.

8. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycka och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvariga och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

9. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sättet på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

10. Kontaktuppgifter

Inotech Machining SRL
B-Dul Corneliu Coposu, Nr.4
Rumänien
Webbplats: https://inotechmachining.com/sv
E-post: office@inotechmachining.com

11. Dataförfrågningar

För de vanligaste förfrågningarna erbjuder vi dig också möjligheten att använda vårt formulär för dataförfrågning

×

Bilaga

Complianz | Privacy Suite för WordPress

Den här webbplatsen använder Privacy Suite för WordPress från Complianz för att samla in register över samtycke. För denna funktionalitet anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. För mer information, se Complianz Sekretesspolicy.

Slider Revolution

Youtube

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Operatören av sidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra sidor med ett YouTube-plugin, upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Här informeras YouTube-servern om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter YouTube dig koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att göra vår webbplats tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) DSGVO.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i YouTubes dataskyddsförklaring under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Vår webbplats använder funktioner som tillhandahålls av Vimeos videoportal. Den här tjänsten tillhandahålls av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Om du besöker en av våra sidor med ett Vimeo-plugin, upprättas en anslutning till Vimeo-servrarna. Här informeras Vimeo-servern om vilka av våra sidor du har besökt. Dessutom kommer Vimeo att få din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad på Vimeo när du besöker vårt plugin eller inte har ett Vimeo-konto. Informationen överförs till en Vimeo-server i USA, där den lagras.

Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto låter Vimeo dig koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo-konto.

För mer information om hur man hanterar användardata, se Vimeos sekretesspolicy på https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

För enhetlig representation av typsnitt använder den här sidan webbteckensnitt från Google. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste din webbläsare upprätta en direktanslutning till Googles servrar. Google blir därmed medveten om att vår webbsida nås via din IP-adress. Användningen av Googles webbteckensnitt görs i syfte att få en enhetlig och attraktiv presentation av vårt plugin. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) DSGVO.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av din dator.

Mer information om hantering av användardata finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.