...
BEARBETNINGSPROJEKT FÖR TUNGINDUSTRIN

Vi tillverkar bearbetade delar till industrimaskiner och tung utrustning.

Vi stödjer europeiska industritillverkare i deras verksamhet. Vi levererar på begäran specialbearbetade delar för monteringslinjer, verktygsmaskiner och specialtillbehör för tung utrustning.